POD.AL

//////////////////////////////////////////// PODCASTE SHQIP

________ PODCASTE + BISEDA + VIDEO + AUDIO ________________

PODCASTE

— SHQIP

Busulla është këtu! Podcasti i parë i krijuar dhe prodhuar nga POD tani gjendet në platformat Youtube dhe Spotify.

DO BËJMË NJË PODCAST?

REGJISTRIM

EDITIM

PUBLIKIM

POD.AL

Rruga Sheh Ahmet Pazari

Contact: podpoddotal@gmail.com